Γκόγκος Ιωάννης (Διεύθυνση σπουδών)

gkogkos

Πτυχίο Φυσικής

Σχολή: Θετικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο: Ιωαννίνων

Ειδικότητα: Καθηγητής Φυσικής

Μαστρογιάννης Αστέριος

mastrogiannhs

Πτυχίο Μαθηματικών

Σχολή: Θετικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο: Ιωαννίνων

Ειδικότητα: Καθηγητής Μαθηματικών

Κουγιαγκά Ευκαρπία

kougiagka

Πτυχίο Βιολογίας

Σχολή: Θετικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο: Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης

Ειδικότητα: Καθηγήτρια Βιολογίας

Μπεντικούγια Ευδοκία

evdokia

Πτυχίο Χημείας

Σχολή: Θετικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο: Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης

Ειδικότητα: Καθηγήτρια Χημείας