Αίθουσες

Φωτογραφικό υλικό από τις σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, με τα τραπέζια συσκέψεων.

Γραφείο Καθηγητών

Προσωποποιημένη υποστήριξη του κάθε μαθητή και πλήρης ενημέρωση των γονέων για την πορεία εξέλιξης των παιδιών στα γραφεία των καθηγητών μας.

Χώροι Φροντιστηρίου

Δίνουμε έμφαση στη λεπτομέρεια, γι αυτό και οι εγκαταστάσεις του φροντιστηρίου, δημιουργήθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή.

Χριστούγεννα

Τα πρώτα Χριστούγεννα στο Θεώρημα που γιόρτασαν μαζί οι μαθητές και οι καθηγητές του φροντιστηρίου.